V. Beta 1

Socialrätt

Vi har stor erfarenhet inom socialrätt och förvaltningsrättsliga frågor. Vi företräder klienter med mål inom Lagen om vård av underåriga LVU/tvångsvård, LVM (Lagen om vård av missbrukare) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Socialrättsliga frågor kan inte klumpas ihop till ett enda begrepp. Varje enskilt fall är unikt och kräver att den som företräder klienten visar stor respekt för varje uppgift och alltid ser till varje individs bästa. Vi gör det.

När det gäller tvångsvård är det domstolen som förordnar ett offentligt biträde för den som åtgärden avser. Kostnader för den juridiska hjälpen betalas av staten. Ett offentligt biträde skall tillvarata sin klients intressen, och ger råd och stöd under processen.

För barn under 15 år är det offentliga biträdet även barnets ställföreträdare i LVU-mål och kan överklaga beslut om vård enligt LVU.

Enskilda kan framställa önskemål om val av offentligt biträde. Får du inte ett offentligt biträde kan du anlita oss som privat ombud.

Undermeny

Kontakta Oss

Tack!

Vi hör av oss till dig så snart som möjligt

Stäng