V. Beta 1

Sexualbrott

Att bli utsatt för sexualbrott är en kränkning som är svår att uttala i ord. Det kan kännas tungt att hämta energi till att orka gå igenom det rättsliga systemet – med polisförhör och rättegångar. Vi kan vara det stöd du behöver för att orka. Vi har mycket erfarenhet av att ge detta stöd. Som du vet är det flera som fått utstå de kränkningar som sexualbrott innebär. Några av dessa har vi hjälpt igenom.

När du vänder dig till oss så möts du både av kamratligt och mänskligt stöd och på samma gång en driven jurist som hjälper dig att nå rättvisa.

 

Gör så här om du blivit utsatt

Om du har blivit utsatt för ett sexualbrott som, våldtäkt, inte gett samtycke för sexuellt umgänge eller blivit ofredad ska du göra en polisanmälan.  Ibland kan det kännas obehagligt att ta kontakten, tvekar du – var inte rädd att kontakta oss redan innan polisanmälan! Vi har absolut tystnadsplikt.
Det säkraste är naturligvis att göra anmälan så snabbt som möjligt efter brottet. På så vis är det lättare att få teknisk bevisning. Ring polisen eller 112 direkt när det är akut! Men det är också möjligt att göra en polisanmälan trots att det gått flera år.

 

Begär målsägarbiträde

Redan när du gör  polisanmälan ska du begära  ett målsägandebiträde.  Se till att målsägandebiträdet har erfarenhet av att vara målsägarbiträde till dem som utsatts för sexualbrott. Och det är lika viktigt att det biträde du får eller har valt visar stort engagemang och kan ge kamratligt och mänskligt stöd och på samma gång vara juridiskt driven. Ett stort engagemang är också mycket viktigt.  Som utsatt för brottet har du rätt att begära den jurist du önskar. Det är staten som står för kostnaden. Du behöver inte betala själv. Har du redan ett målsägarbiträde, men inte är nöjd med denne, kan du vända dig till polis, tingsrätt för att byta. Du kan också vända dig direkt till oss så hjälper vi dig.

 

Detta kan vi hjälpa till med

Som målsägandebiträde tillvaratar vi  dina intressen  juridiskt.  Men vi är också ett mänskligt, kamratligt stöd som i bildlig mening håller dig stadigt i handen genom polisförhör och rättegångar och genom att ge råd och stöd. Vi är med vid polisförhör och sköter samtliga kontakter med polis och åklagare och lämnar information till dig vad som händer i utredningen. Vi hjälper dig att få skadestånd vid rättegången. Vi hjälper också åklagaren på olika sätt för att gärningsmannen ska dömas. Är du inte nöjd med domen så hjälper vi dig att överklaga.

 

Tänk på det här när du blivit utsatt för sexualbrott

Det är viktigt att du sparar spår och annat som styrker din anmälan. Telefonlistor, sms. skärmdumpar från chat, bilder, filmer o s v.  Allt som kan kopplas till händelsen eller kränkningarna. Namn på vittnen som sett, hört eller märkt något. Vänner, kolleger, släktningar som du har berättat för är viktiga och kan vara till hjälp.  Försök vara stark och modig och kontakta akutmottagning eller vårdcentral så nära händelsen som möjligt. Då får du hjälp att dokumentera spår och eventuella skador. Spara kläder du hade på dig, tvätta dem inte. Du kan vända dig till oss för att få mer råd. Det kan vara lättare att vända sig till oss akut först innan du gör polisanmälan.

 

Så här är den rättsliga gången

Efter att du anmält händelsen till polisen startas en förundersökning som leds av åklagare. Polis och åklagare ska tillsammans samla så mycket fakta som det är möjligt för att se om de kan vända sig till tingsrätten för att väcka åtal mot den eller dem som misstänks, kanske rent av begära häktning av misstänkt. Under förundersökningen hålls förhör med dig och den misstänkte. Även  vittnen förhörs. När fakta är insamlade tar åklagaren beslut om han eller hon ska väcka åtal, vilket innebär att tingsrätten kommer att kalla till en rättegång. Åklagaren kan inte väcka åtal om denne inte tror att det kan leda till att rätten ska finna den eller de åtalade skyldiga. Därför är bevis och vittnen viktiga. Vi hjälper dig hela vägen.

 

Rättegång och dom

När det blir rättegång kan vi som målsägandebiträde se till så att dina  rättigheter tillgodoses. . Vi hjälper till att ställa frågor och påtala fel och kan även bistå med  egen bevisning som stödjer din sak. Vi för också  skadeståndstalan och åberopar bevisning som styrker dina skador och lidanden. Vi kan hjälpa dig att begära stängda dörrar så att inte åskådare kan bevittna rättegången. Vi kan också ordna s k  medhörning , vilket innebär att du inte behöver vara i lokalen när gärningsmannen hörs.

Undermeny

Kontakta Oss

Tack!

Vi hör av oss till dig så snart som möjligt

Stäng