V. Beta 1

Särskild företrädare för barn

Barn är alla som ännu inte fyllt 18 år. När allt är som det ska så lever de trygga under vårdnadshavarens omsorg. Men allt är inte alltid som det ska. Även barn kan utsättas för brott och det är inte alltid vårdnadshavaren ger det skydd som barnet har rätt till.

Barnen har – när de har utsatts för brott – rätt till Särskild företrädare för barn. Vi har gedigen erfarenhet av att vara Särskild företrädare för barn och åtar oss gärna dessa viktiga uppdrag. Tingsrätten är den instans som utser företrädare när det misstänks att ett brott har begåtts mot barn eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare. Särskild företrädare kan också utses  då vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

När vi är  särskilda företrädare övertar vi vårdnadshavarnas ansvar vid polisutredning och rättegång  och kan ge tillstånd till polisen att få förhöra barnet när det finns anledning.  Vi hjälper även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen.

Att vara särskild företrädare för barn är ett mycket ansvarsfullt uppdrag. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs. Lika viktigt för oss är att vi kan ge barnet det stöd och den värme som hen har rätt till. Vi ser alltid till varje enskilt barns bästa i alla situationer.

 

 

 

 

 

Undermeny

Kontakta Oss

Tack!

Vi hör av oss till dig så snart som möjligt

Stäng