V. Beta 1

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde är ett särskilt ombud som förordnas av domstol för den som har blivit utsatt för ett brott. Ett målsägandebiträde kan vara en biträdande jurist eller advokat. Vi tycker att det är viktigt att ett målsägandebiträde är specialiserad på just brottsoffer.

Du kan begära oss som målsägandebiträde när du har gjort en polisanmälan. Du kan begära ett målsägandebiträde direkt hos polisen men vi kan även hjälpa dig att ansöka om att vi blir förordnande som ditt målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde ska hjälpa dig som har utsattas för brott. Huvuduppgiften är att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet. Det sker genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökningen inleds tills dess att rättegången är helt avslutad.

Vi hjälper dig inför ett polisförhör och är närvarande under polisförhör samt företräder dig som ombud under rättegången. Vi för skadeståndstalan åt dig och föreslår vilka belopp som är skäligt att begära i ditt mål. Behöver du vår hjälp biträder vi även dig med att driva in ditt skadestånd.

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Du behöver därmed inte betala någon del av denna kostnad.

Om du har frågor eller vill anlita oss är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Undermeny

Kontakta Oss

Tack!

Vi hör av oss till dig så snart som möjligt

Stäng