V. Beta 1

Familjerätt och tvister

Vi åtar oss att vara ert stöd när det handlar om att lösa juridiska problem kring  familjefrågor.

Det kan handla om samboavtal,  äktenskapsförord, bodelning, testamente, bouppteckning efter dödsfall och arvsfrågor.

Men det kan också röra umgänge med barn, vårdnadstvist, äktenskapsskillnad, verkställighetsfrågor eller annan familjerättslig tvist. Vi kan också vara s k god man i familjemål.

Att hantera juridiska frågor som rör familjen kräver stor varsamhet men också kvalificerade kunskaper och erfarenheter. Vi har lång erfarenhet och våra insatser inom området har varit mycket uppskattade.

I familjetvister kan du beviljas rättshjälp eller använda dig av din rättsskyddsförsäkring, vilket innebär att du inte behöver stå hela kostnaden för ditt ombud. Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Du kan även anlita oss som privat ombud.

Frågor som våld i nära relationer, hedersförtryck och hedersvåld är ett stort samhällsproblem. Varje enskilt fall är ofta en tragedi som måste brytas i tid. Vi har absolut tystnadsplikt och kan hantera dessa frågor professionellt och målinriktat, samtidigt som vi kan hjälpa de utsatta att få det skydd de har rätt till.

När det gäller sådana brott så har du rätt till målsägarbiträde som gör att staten betalar kostnader för anlitande av jurist- se mer om detta under Rättsområden/Hjälp till brottsoffer.

 

.

Undermeny

Kontakta Oss

Tack!

Vi hör av oss till dig så snart som möjligt

Stäng