V. Beta 1

Om Oss

Vår juristbyrå är inte som de flesta andra i branschen. Hos oss har kunden/klienten rätt att vara sig själv. Här möts ni inte av personer med näsan i vädret, här är högt i tak, lättsamt, ledigt och vi talar så att det blir begripligt. Och alla blir respekterade och sedda. Grundare och VD är jur kand Paulina Wånggren, som har en gedigen kompetens inom byråns rättsområden. Paulina tog sin jur. kand examen vid Lunds och Örebro universitet. Examen med inriktning – Hedersrelaterat våld mot kvinnor. Fördjupade studier vid Göta Hovrätt i Jönköping där hon skrev sin magisteruppsats Beviskravet i svensk rätt.

Paulina har arbetat på flera advokatbyråer och specialiserat sig som målsägandebiträde, hon företräder brottsoffer och ser till så att de får sina rättigheter tillgodosedda.

Vi brinner för att hjälpa utsatta personer. Vi har alltid ett stort personligt engagemang och gör vårt yttersta i varje enskilt fall.

Våra hjärtefrågor är barnens bästa och brottsoffrens rätt till rättvisa och upprättelse. Vi är specialiserade på sexualbrott, hedersbrott och vårdnadsmål. Vi företräder alltid brottsoffren!

Hos oss är det värme och kärlek till alla medmänniskor som gäller. Vi arbetar för alla människors lika värde, oavsett religion, sexuell läggning, kön, utbildning, social status eller etniskt ursprung.

 

Kontakta Oss

Tack!

Vi hör av oss till dig så snart som möjligt

Stäng