V. Beta 1

Finansiering

Alltid 15 minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Se hur du får kontakt med oss under Kontakt.

När behovet finns för att anlita juridisk hjälp tänker de flesta att det är orimligt dyrt och at det bara är välbeställda som kan anlita “sin jurist”. Men så behöver det inte vara. Det finns flera finansieringsvägar för att kunna få rättslig hjälp.

Brottsoffer

Har du utsatts för ett brott ska du inte själv behöva betala för juridiskt stöd. Oftast har du rätt till ett målsägandebiträde, vilket bekostas av staten. Redan när du gör polisanmälan kan du säga att du vill ha ett målsägarbiträde, eller ringa direkt till oss så kan vi hjälpa till. Får du inte rätt till målsägarbiträde – vänd dig till oss ändå så kan vi hjälpa att hitta lösningar. Det går självklart också att anlita oss som ditt privata ombud.

Läs mer om målsägarbiträde under rubriken Rättsområden/Hjälp till brottsoffer.

 

Rättsskydd

Vi hjälper dig gärna att göra en ansökan om rättsskydd, som ingår i de flesta hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd kan du få ersättning för del av dina kostnader till att anlita oss. Självrisken är normalt 20-25 %.

Frågor som kan omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister men även andra tvister mellan privatpersoner.
Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp. Kontakta oss så kan vi hjälpa.

 

Rättshjälp

Vi kan hjälpa dig att ansöka om rättshjälp, som syftar till att bistå den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt stöd på annat sätt.

Man ansöker hos  domstol eller hos rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för juridiskt biträde. Hur stor del som du själv måste stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden.

 

Privat betalning

Om du inte får rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala dina kostnader för att anlita jurist. Vi ger dig en liten offert på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och vad det kan kosta.

Kontakta Oss

Tack!

Vi hör av oss till dig så snart som möjligt

Stäng